Velkommen til Voksenfestivalen Februar 2020

Festival for ensembler og solister

Voksenfestivalen 2020 finner sted Lørdag 1.Februar i Voksen Kirke.
Festivalen arrangeres for 6. gang, med ensembler og solister fra hele Oslo-området som deltagere.

Trykk her for program for Voksenfestivalen 2020

I 2020 er det sjette gang Voksenfestivalen arrangeres, med deltakere fra hele Osloområdet.

Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillsforståelse gjennom å opptre som solist eller i ensemble. Ensemblene kan bestå av 2–10 musikanter og spiller uten dirigent.Solistene får tilbud om pianoakkompagnement. Merk at det settes av tid til gjennomspilling med akkompagnatør på ettermiddag/kveld fredag 31. januar.

Festivalen er primært for blåsere og slagverkere, men man kan søke om å delta med andre instrumenter i ensemblene dersom blås og/eller slagverk inngår i besetningen.

DET SPILLES I TRE KLASSER:
Klasse 1, Barneskole
Klasse 2, Ungdomsskole
Klasse 3, Videregående skole

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i et ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

TID PÅ SCENEN:
Klasse 1, inntil 5 minutter
klasse 2, inntil 7 minutter
klasse 3, inntil 9 minutter

BEDØMMING:
To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid.
I klasse 2 og 3 rangerer dommerne de tre beste fremførelsene.

NYTT:
Vinner av Solister klasse 3 tilbys et solistoppdrag med Opus 82!
Opus82