Velkommen til Voksenfestivalen 2021

Festival for ensembler og solister

For syvende gang ønsker vi deltakere fra hele Osloområdet velkommen til Voksenfestivalen!
Voksenfestivalen 2021 finner sted 25.September i Voksen Kirke.

Trykk her for program for Voksenfestivalen 2021

Våre sponsorer:
VikenMusikk
DenLilleBasun
Treblåsstudio
Opus82

Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillsforståelse gjennom å opptre som solist eller i ensemble. Ensemblene kan bestå av 2–5 musikanter og spiller uten dirigent.Solistene får tilbud om pianoakkompagnement (200,-ekstra i deltageravgift). Merk at det settes av tid til gjennomspilling med akkompagnatør på ettermiddag/kveld før arrangementet
Festivalen er primært for blåsere og slagverkere, men man kan søke om å delta med andre instrumenter i ensemblene dersom blås og/eller slagverk inngår i besetningen.Det er ikke mulig for ensemblene å få akkompagnement, men en pianist kan inngå som deltaker og medlem av ensemblet.

DET SPILLES I 2 KLASSER:

Klasse 2, Ungdomsskole
Klasse 3, Videregående skole

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i et ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

TID PÅ SCENEN:
klasse 2, inntil 7 minutter
klasse 3, inntil 9 minutter

Vanligvis ville vi hatt klasse 1 barneskole også. Det må dessvere utgå denne gangen pga arrangements-begrensninger, men vi ønsker barneskoleklassen tilbake i februar 2022!

BEDØMMING:
To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid. I klasse 2 og 3 rangerer dommerne de tre beste fremførelsene.

Vinner av Solister klasse 3 tilbys et solistoppdrag med Opus 82!